beril tuğrul
GENEL HABERLER KÖŞE YAZARLARI

Ukrayna’da sabote edilen baraj

UKRAYNA’DA SABOTE EDİLEN BARAJ OLAYININ FARKLI YÖNLERDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Beril Tuğrul, Ukrayna’da sabote edilen baraj olayının faklı yönlerinden değerlendirdiği bir makale kaleme aldı. 6 Haziran 2023 tarihinde, Ukrayna’nın Herson

Tamamını oku
DOĞALGAZ EKONOMİ GENEL HABERLER KÖŞE YAZARLARI PETROL

Arktik bölgesinin giderek artan ekonomik, enerji politik ve siyasi önemi

Arktik olarak nitelenen kesim, yalın bir ifadeyle “Kuzey Kutup Dairesi”nin kuzeyinde yer alan bölgeyi ifade etmektedir. Toplamda yaklaşık 27 Milyon km2’lik bir alanı kapsayan bu bölgenin yaklaşık üçte birini karalar

Tamamını oku
KÖŞE YAZARLARI

Kazakistan & Ukrayna’da Yaşananların Düşündürdüğü Enerji Politik Bağlantı

Kazakistan ve Ukrayna’nın, son dönemlerde (farklı şekillerde de olsa) önemli ölçüde dünya gündemine geldikleri bir vakıadır. Bilindiği üzere, biri Orta Asya’da, biri de Doğu Avrupa’da yer alan bu ülkeler (Şekil

Tamamını oku
KÖŞE YAZARLARI

Enerji konusunda 2021 yılında yaşananlar

2021 Yılı, tüm dünya için farklı yönleriyle öne çıkan bir yıl oldu denebilir. Şöyle ki; 2019 sonlarında Çin’de önce epidemik(bölgesel) olarak ortaya çıkan COVID-19’un, tüm dünyaya yayılarak2020 yılıyla birlikte pandemik

Tamamını oku
KÖŞE YAZARLARI

İklim Değişikliği Konusuna Enerji Politik Bir Bakış

Bilindiği üzere iklim; dünya üzerinde bir mahal için uzun sürelerle gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış gibi meteorolojik olayların ortalaması bağlamında tanımlanmakta ve değerlendirilmektedir. Fazla olarak, hava durumundan farklı

Tamamını oku
KÖŞE YAZARLARI

Hidrojen Enerjisi Kullanımı ve Enerji Politikaları İçinde Alabileceği Rol

Giriş Hidrojen, bilindiği üzere, periyodik cetvelde 1 numaralı ve en hafif element olarak yer alan kâinatın temel taşı diyebileceğimiz elementtir. Aynı zamanda yer yüzeyinde en çok bulunan elementtir. Zira dünyanın

Tamamını oku
DOĞALGAZ EKONOMİ GENEL HABERLER KÖŞE YAZARLARI

Doğal Gaz Boru Hatlarının Enerji Politik Önemi

Günümüzde enerjinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz önem arz etmektedir. Bu bağlamda, elektrik kullanımının yanı sıra ısınma ve sanayi kullanımlarındaki enerji girdisi en önemli kalemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylesi ehemmiyeti olan enerjinin

Tamamını oku
DOĞALGAZ EKONOMİ GENEL HABERLER KÖŞE YAZARLARI

Karadeniz – Sakarya sahasında bulunan doğalgaz rezervi

Giriş  Karadeniz “Sakarya Sahası” Ağustos 2020’den beri ülkemiz gündeminde sıkça yerini alan bir bölge durumuna gelmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın yaptığı bir konuşma ile Karadeniz’de Türkiye’nin

Tamamını oku
EKONOMİ GENEL HABERLER KÖŞE YAZARLARI MADENCİLİK

Fergana Vadisi

Giriş “Fergana Vadisi”; çevresi dağlarla çevrili ve bölgenin önemli bir nehri olan Seyhun (Sir-i Derya)  nehrinin aktığıdenizden 900 m yükseklikte bir vadi bölgesidir (Şekil 1). Yaklaşık 300-350 km uzunluğunda ve

Tamamını oku
DOĞALGAZ EKONOMİ GENEL HABERLER KÖŞE YAZARLARI

Türk Akım ve enerji politik önemi

Dünya enerji-politiğinde önemli bir mesele; belirli coğrafyalarda bulunan doğal gaz ve petrolün, söz konusu bu kaynaklara büyük gereksinimi olan ülkelerden hayli uzak bölgelerde bulunuyor olmasıdır. Başka bir deyişle, petrol ve

Tamamını oku