Bizi takip edin

KÖŞE YAZARLARI

Ukrayna Krizi’nin “Gıda Güvenliğine” Etkisi

Enerji, Su ve Tahıl stratejik kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. Ülkeler arasında eşit miktarda dağılmadıkları için bu kaynaklar üzerinde egemenlik mücadelesi devam etmektedir. Yakın dönemde yaşadığımız pandemi sürecinin etkisi ile özellikle gıda konusu milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. İnsanlar için gıdanın iki temel bileşeni vardır. Bitkiler ve hayvanlar. Hayvanların yaşamları bitkilere bağlı olduğu için bitkiler insan beslenmesinin temelini oluşturur. Bitkiler de besin ve suya ihtiyaç duyar. Dünyada bitkisel üretimin en önemli kısmını ise hububatlar oluşturur. Hububat besin olarak üç temel elemente ihtiyaç duyar. Bunlar; azot, fosfor ve potasyumdur. Bitkisel üretimde gıda arzı güvenliğini sağlayabilmek için bitkisel üretimde verimi ve kaliteyi yakalamak gerekir. Verim ve kalitenin yolu ise bitkiler ihtiyaç duyduğu besinlerin dış müdahale ile bitkilere verilmesi ile olur. Diğer bir ifadeyle bitkisel üretimde verim için gübreye ihtiyaç duyulur. Fosfor, bitkilerin çimlenmesi ve üremesi için, azot bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için, potasyum ise bitkilerin kalitesi için gereklidir. Gübre olmazsa ne olur? Diğer değişkenler sabitken Bitkisel üretimde verim en az yüzde 50/60 kadar düşebilir. Peki gübreler nelerden yapılır hammaddeleri nelerdir? Fosforlu gübreler fosfat kayacı hammaddesinden ve ağırlıklı hammadde de kuzey Afrika’dadır (özellikle Fas). Azotlu gübreler doğalgazdan ve ağırlıklı hammadde Rusya ile Kazakistan ve Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetleri’nde. Potasyumlu gübreler ise potas tuzundan yapılır hammadde ise Avrupa’dadır. 

Bitki gelişiminin ve büyümesinin en önemli elementi azottur. Amonyak veya üre formundaki gübreler ile bitkinin azot ihtiyacı karşılanır. Temelde 3 çeşit azotlu gübre vardır. Üre, amonyum nitrat (AN) ve kalsiyum amonyum nitrat (CAN). Üre fiyatlarının dünyadaki hali ortadadır, son bir yılda dolar bazında yaklaşık 3.5 kat artmıştır. Sebebi amonyak ve doğalgaz fiyat artışlarıdır. Üre yaklaşık yüzde 46 oranında azot barındırmaktadır. Nitrata dönüşmesi gerekir. Bu sürede göz önüne alındığında diğer azotlu gübrelere göre ÜRE uygulamasının daha önce yapılması gerekmektedir. ÜRE toprağa atıldığı zaman, toprakta bulunan üre bakterileri tarafından parçalanarak form değiştirir ve yarayışlı hale geçer. Bu dönüşüm sırasında, üst gübresi olarak kullanılan ÜRE’nin toprak yüzeyinde kalması halinde kısa sürede %30’a varan gaz halinde azot kayıpları yaşanabilmektedir. Özellikle bu durum kireçli ve kumlu toraklarda daha yüksek gözlenmektedir. Ayrıca hava sıcaklığının yüksek olması da azot kaybını arttırmaktadır.

CAN gübresi bünyesinde %13 amonyum ve %13 nitrat azotu olmak üzere toplam %26 azot bulundurur. Nötr karakterli bir gübre olan CAN her türlü toprakta kullanılabilmekte olup, toprak pH’sini değiştirmez. Sarı veya gri renkte, pril veya granül yapıda olabilmektedir. CAN gübresi içerdiği nitrat azotu sayesinde bitkiye direkt etki ederken, amonyum azotu sayesinde de gelişim süresi boyunca ihtiyaç duyulan azot kontrollü bir şekilde temin edilmiş olunur. Fakat CAN kullanımında yağış miktarı yeterli olmalı veya sulama imkânı bulunmalıdır. Çünkü dolgu maddesi olarak kireç kullanılmakta olup, kireç suda yavaş ve uzun sürede çözünebilmektedir. Ayrıca zamanla toprağın da PH derecesini yükseltmektedir. Bu nedenle kurak bölgelerde Amonyum Nitrat kullanımı tercih edilmelidir.
Amonyum Nitrat gübresi bünyesinde %16,5 amonyum ve %16,5 nitrat azotu olmak üzere toplam %33 azot bulunduran bir gübre çeşididir. Bu özelliği ve toprakta hızlı çözünen bir gübre olması sebebiyle hem hızlı etki eder hem de etki süresi diğer azotlu gübrelere oranla daha uzun sürer.
AN uygulaması sonrasında toprakta herhangi bir pH değişimi gözlenmez. İçeriğindeki nitrat azotunun kolay yıkanması sebebiyle yağış miktarı yüksek olan bölgelerde kullanımı çok fazla tavsiye edilmez. AN gübresi kurak bölgeler içinde büyük önem arz etmektedir. Türkiye koşullarında özellikle İç Anadolu gibi yağış oranı az olan bölgelerde %26 CAN gübresi yerine kullanımı tercih edilmelidir, zira Amonyum Nitrat gübresi toprağın kendi nemi ile eriyebilmektedir. Türkiye’de hububat üretiminin önemli bir kısmının kurak bölgelerde yapıldığı dikkate alındığında AN gübresinin önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Peki Türkiye’de bitkisel üretimde AN gübresi ne kadar kullanılmaktadır? Cevap : 0 kg. Yani Türkiye’de 2018 yılından beri AN kullanımı bitkisel üretimde yasaklanmıştır.  Yasaklamasının sebebi ise terör örgütlerinin eline geçmemesi ve neticede el yapımı bomba imalatında kullanılmasını önlemek içindir. Burada Türkiye güvenlik ve gıda arzındaki verim arasında secim yapmış ve haliyle güvenlik tercih edilerek AN’nın kullanımı tarımda yasaklanmıştır. Bunun neticesinde azotlu gübre olarak Türkiye’de Üre ve CAN kullanılmaktadır. Yukarıda Üre ve CAN gübresi kullanımının şartlarına ve sakıncalarına temel olarak değindik. Hububat üretimin önemli bir bölümünün kuru şartlarda yapıldığı dikkate alındığında AN gübresinin avantajları ortaya çıkmaktadır. Peki Üre gübresi ile AN arasında fiyat olarak nasıl bir ilişki vardır. AN gübresi üreye göre yaklaşık yüzde 60 daha ucuzdur. Üredeki yüzde 30 buharlaşma da dikkate alındığında bu yüzde 40’lara kadar düşmektedir. Gerek verim ve gerekse maliyet avantajı dikkate alındığında Türkiye şartlarında gıda arzı güvenliği için AN’ın önemi ortaya çıkmaktadır. Peki AN dünyada yasak mı? Cevabı hayır. 

Azotlu gübrenin ana hammaddesinin doğalgaz olduğu düşünüldüğünde karşımıza Rusya çıkmaktadır. Rusya dünya buğday ihracatının bir numaralı ülkesidir. Doğalgaz ihracatında da ilk sıralardadır. Gıda arzı güvenliği için gerekli olan girdilerden azotlu gübrenin hammaddesinin de ev sahibidir. 

Muhtemel bir Ukrayna krizinde dünya gübre ve hububat fiyatları ne olacaktır? Büyük ihtimal artacaktır. Bu fiyat artışlarından hem enerji hem üst gübresi ve hem de hububat olarak kim avantajlı çıkacaktır? Tabii ki Rusya. Rusya şu an neredeyse tek başına dünya arz güvenliğini ve gıda tedarikini bozabilecek potansiyele ve mekanizmalara sahiptir. Küresel ısınma ayrıca Rusya’ya yaradı denilebilir. Kuzey kesimlerindeki donmuş alanlar ve bitkisel üretime konu olmayan alanlar tarıma uygun hale gelmektedir.

Peki Türkiye ne yapmalı? Tarımsal girdi fiyatları Türkiye’de zirve yapmış durumda. Kışlık hububat ekimleri gerçekleşti. Yüksek fiyatlardan dolayı taban gübresi ya az atıldı ya da atılamadı. Bahar üst gübreleme gerekiyor. Yani azotlu gübrelere ihtiyaç var. Temel üst gübresi üre. Fakat üre fiyatları da ortada. Maliyet ve kurak koşullardaki avantajı nedeniyle AN kullanılmalı. Fakat güvenlik nedeniyle AN kullanımı da yasak. Dünya fiyatları, çevre ve nitrat kirliliği, gıda güvenliği, savaş, terör, iklim değişikliği, kuraklık açmazlarına rağmen amonyum nitrat ihtiyacı artıyor ve Türkiye’yi 2022’de zor günler bekliyor. 

Hakan ARIDEMİR 

KÖŞE YAZARLARI

Türk Milleti ‘Hayallerdeki değil hakikatteki Çin’i bilmeyi hak ediyor

Oldum olası Çin Komünist Partisi (ÇKP)’nin Çin’in nüfusuna dair açıklamalarına şüphe ile yaklaşmışımdır. Hele Doğu Türkistan özelinde ÇKP’nin servis ettiği sayıların ise tamamen gerçekleri çarpıtmak üzere kurgulandığına inanmışımdır ki bu husustaki birçok veri bizleri haklı çıkarmaktadır.

Tabi konu Çin olunca ve dahi 2020 yılı Aralık ayı başında Çin Halk Cumhuriyeti’nin son nüfus sayımının tamamlandığı ve Ocak 2021’de sayıların açıklanacağı kamuoyu ile paylaşılınca, bizler de merak edip, bu sefer nasıl bir algı oluşturacaklar diye beklemeye başladık.

Lakin nüfus verilerinin açıklanacağını ilan ettikleri Ocak 2021’den bu yana 5 ay geçmesine rağmen hala ortada açıklanamayan sayıları görünce bu işte de bir bit yeniği olduğunu düşünmeden edemiyor insan.

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Çin’in 7. Genel nüfus sayımı 2020 yılı Aralık ayında bitmiş, Ocak 2021’de açıklanacağı duyurulmuştu. Lakin açıklamanın önce Nisan ayına akabinde de Mayıs ayına sarkıtıldığı ifade edilmişse de Mayıs ayının neredeyse 10’u olmasına rağmen bir türlü nüfus verileri dünya kamuoyu ile paylaşılmayınca bizler de konu ile alakalı kanaatlerimizi siz değerli dostlarla paylaşmak istedik.

Nüfus sayım sonuçlarının 6 aydır açıklanamamasının hikmetini tabi ki ilgilenenler kadar ben de merak edip “acaba neden?” sorusunu kendi kendime sordum. Çin gibi her zaman her türlü veriyi toplayıp kaydeden bir devlet, nüfus sayımının sonuçlarını neden bir türlü açıklamıyor veya açıklayamıyor?

ÇKP yönetiminden rahatsız olanların basına sızdırdığı haberlere göre 1949’dan günümüze Çin’de ilk defa nüfus azalmaya gidiyor. Nüfusa dair benim en son okuduğum sayı 1.426 milyar idi. Burada nüfus sayımının neden hala açıklanamadığı sorusu kadar “ÇKP neden en kalabalık ülke sıfatını kaybetmek istemiyor? sorusu akla da gelmekte.

Yazımızın girişinde de ifade ettiğimiz üzere konu ÇKP yönetimi olunca insanın aklına ister istemez her türlü entrika ve sinsi planlara hazırlıklı olunması gelmiyor değil. Soruları çoğaltmak tabi ki mümkün.

Mesela;

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olma sıfatını Hindistan’a neden kaptırmak istemiyor? Acaba bu yüzden mi Hindistan’da Çin virüsü bu denli bir patlak verdi?

1949 sonrası ciddi olarak ilk defa nüfusun azaldığını açıklamaktan korkunun sebebi Çin virüsünün neden olduğu ölümlerin artık açıklanamayacak boyutta fazla olmasından mı? Yoksa bu veriler açıklandığında dünya kamuoyunun sorularına makul ve mantıklı cevaplar bulabilmek adına, mahir oldukları düzenbazlığı örtbas etmek için zaman mı kazanılıyor?

Çin virüsü dünyanın anasını ağlatırken Çin konserler düzeliyordu, Çin Seddi’nde onbinlerce insan turistik gezilere katılıyordu” ama milyonlarca insanın akıbeti ne oldu kabilinden sorulacak sorulara acaba hazırlık mı yapılıyor?

Dedik ya konu ÇKP yönetimi olunca insanın aklına her türlü soru ister istemez geliyor.

ÇKP’nin Devlet istatistik Genel Müdürü basın sözcüsü Liu Aihua’nın açıklamasına göre bu sefer isteseler de artış olan bir nüfus paylaşımı yapamayacaklarmış, dahası hiç kimsenin tahmin bile edemediği çok düşük veriler bulunmakta. Muhtemelen gecikmenin sebebi çuvala sığmayan mızrağı çuvala sokma çabası olsa gerek ki Çin halkının genel yorumu da bu yöndeymiş. Çin’de herkes Xi Jin-ping’in açıklanmasına kilitlenmiş durumda.

1,3 milyar dese bir dert, demese başka bir dert. Çin’deki, her ne kadar vazgeçilmiş olsa da uzun yıllar uygulanan “tek çocuk politikası” ve bu durumun bir sonucu olarak yaşlı nüfusun giderek artması dolayısıyla 2020 yılı nüfus sayımına dair artış göstermesi ise ayrı bir polemik konusu olacak gibi. ÇKP’nin son resmi açıklamasında nüfus artışı devam etmektedir denilse de anlaşılan bu pilav daha çok su çekeceğe benziyor.

Burada akla; “nasılsa herhangi bir kontrol yok, aynı zamanda Çin’de zaten her şey ÇKP’nin kontrolünde, neden afaki bir sayı açıklamıyorlar?” soru da gelebilir.

Öyle de olsa yarın birileri “bu sayıları bir ispatlayın bakalım” derse ne olacak? Minareyi çalan ÇKP tabi ki bunun kılıfını da ayarlamak adına ince eleyip sık dokuyacak. Yalanların örtbas edilmesi için sahte belgelerin hazırlanması zaman alıyor demek. Muhtemelen öyle bir sayı açıklanacak ki, ÇKP bu konuda gelebilecek bütün eleştirileri de ortadan kaldırmak adına hazırlıklarını yapmakla meşgul. Mayıs ayının ortalarına gelmemize rağmen açıklanamayan sayılar başka nasıl izah edilebilinir ki?

Dış ülkelerde yaşayan Çinlilerin düşüncesine göre büyük ihtimalle Çin nüfusunda dikkat çeken düşüş olsa da cüzi bir düşüş gösterebilirler veya ayısı stabil bırakabilirler. Çok büyük bir artış gösterilemeyeceği ise hemen herkesin ortak kanaati. Gerçek sayının açıklanma ihtimali ise çok ama çok zayıf. Hakikat ise açıklanacak verilerin hiçbirinin doğru bir referans vermeyeceği yönünde. Bilindiği üzere ÇKP yönetimi 2. veya 3. çocuk yapmayı serbest bıraktı. Burada akla bir başka sorun daha gelmekte. O da; son ekonomik hamleler ile Çin’in metropol şehirlerinde sosyal hayat standartlarının düzeldiği bölgeler oluştu. Fakirken bile doğurgan olan bu millet refah seviyesinde artış olurken doğumların düşmesini ne ile açıklayacak?

“Hayalinizdeki Çin” resim yarışması mı? Yazmaya bile değmeyecek, üç kuruşluk şahsi menfaat için nesillerini heba edenlerin yapabileceği bir basitlik, tez zamanda bu hatadan dönülmesi ise elzemdir.

Okumaya Devam Et

KÖŞE YAZARLARI

Akıllı şehir yolculuğu 21: Tepebaşı

Tepebaşı Belediyesi 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütüne üye oluyor. Bu özellik onu Ülkemizde bu konudaki öncü belediyelerden biri haline getiriyor. 2005 yılına gelindiğinde ise Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Kurucu Üyeleri arasında yer alıyor. 2011 yılında Belediye hizmet binasının enerji tasarrufu için bir çalışma başlatılıyor ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) alınan hibe ile Düşük Karbon Ayak İzi Projesi kapsamında Belediye Hizmet Binasının çatısına Güneş Panelleri yerleştiriliyor. 500 bin TL’ye yakın destek alan proje ile Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası, enerjisinin % 20’lik bölümünü güneş enerjisinden sağlayarak Eskişehir’in ilk enerji etkin kamu binası özelliğini taşıyor.

Bu çalışma belediyeyi bambaşka bir yolculuğa doğru ilerletiyor. Karbon salınımı ve Enerji konuları dünya örnekleri incelendiğinde Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı kavramıyla tanıştırıyor.

2012 yılında bu yöndeki çalışmalarına başlayan belediye Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) adıyla bilinen Enerji Eylem Planını imzalıyor ve bu lig’teki yerini alıyor.

“Başkanlar Sözleşmesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin, gönüllü olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını desteklemeleri amacıyla, 2008 yılından bu yana, Avrupada yürütülen önemli bir eylem. Bununla söz konusu yönetimlerin taahhütleriyle, Avrupa Birliği’nde 2020 yılına kadar Co2 emisyonunun yüzde 20 azaltılması hedefleniyor.”

Her sözleşme, antlaşma başka bir kapıyı aralıyor. 2012 yılında ise LivingLabs adıyla bilinen Avrupa Yaşayan Laboratuvarları Ağı’nın ilk Türk üyesi olan Belediye olarak yerini alıyor.

“Tepebaşı “Future Living” Lab’ın (TFLL) amacı düşük gelirli topluluklarda ve zihinsel ve fiziksel hastalıklarla yaşayan özürlü gruplarda sosyo-ekonomik kalkınmada BİT’i teşvik eden veya etkinleştiren yenilikçi teknolojileri analiz etmek ve doğrulamaktır.”

Bu yıllarda şehir içinde yapmış olduğu Enerji Verimliliği ile ilgili Türkiye’de ilk ve örnek olan çalışmalarıyla da ses getiren belediye 2014 yılında Kalkınma Ajansından kazandığı hibe ile; Tarımda Güneş Enerjili Sulama (TARGES) Projesini hayata geçiriyor.

Enerji de yapılan bu çalışmalar belediye ekiplerini sürekli dünyadaki gelişmeleri yakından incelemeye teşvik etmiş ve sürekli yeni kavramlar hayatlara girmiştir.

Belediye Hizmet binasının dönüşümünde kendini geliştiren ekipler bu kez daha proje aşamasındayken tamamen akıllı bir bina için çalışmalara başlıyorlar. Çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bir bina Su Sporları Merkezi inşaa ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde yer alan Su Sporları Merkezi yeşil bina özelliğine sahip bir tesis ve çevre dostu ve enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarına uluslararası alanda verilen LEED sertifikasını Türkiye’de Altın Puan değerlendirmesi ile alan İLK KAMU BİNASI olma özelliği taşımakta.

Enerji ayağında asıl hedef mevcut binaların ekolojik duyarlılıkla iyileştirilmesiyle, sürdürülebilir çevre anlayışı için enerji verimli hale getirilmesidir. Alt kırılımlar ise bina kabuklarının değiştirilmesi, pencere ve doğrama sistemlerinin yenilenmesi, çevreci iklimlendirme sistemlerinin projelendirilmesi, güneş panellerinin kurulması, bina ve çevre aydınlatmalarının akıllı hale getirilmesidir.

Bina kabuğunda ve doğrama sistemlerinde yapılan yenilemelerle ısıtma faturasının %70 azalması öngörülmektedir. Proje uygulama alanı olan Aşağı Söğütönü’nde kurulacak 150 kW’lık güneş panelleriyle Yaşam Köyünün %70’lik elektrik ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Aynı zamanda doğalgaz yenilenebilir enerji kaynağı olmadığı için kullanılması planlanan alternatif ısı kaynaklarıyla karbon emisyon salınımında da %63’lük iyileştirme sağlanacaktır. Bahsedilen tüm iyileştirmeler başarıyla uygulandığında ise %53’lük enerji tasarrufuna gidilmesi planlanmaktadır

SONUÇ

Yüzünü güneşe dönen projelerle “insan”lara dokunan şehir Tepebaşı Belediyesi bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir örnek ve önder bir yerleşim olma vizyonu ve hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin karşılayarak, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla, kalite ve çevreye duyarlı, çağdaş, şeffaf, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam olanağı sunmak misyonu ile yola çıktığı Akıllı Şehir yolculuğunda çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturarak, sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üreterek, kent ile kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları güçlendiren, çevreye duyarlı stratejik amaçlar geliştiren vatandaş ve kalite odaklı çalışmalarıyla, kaynaklarını etkin kullanarak ve yeni kaynaklar yaratarak Enerji, Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanlarında yaptığı proje çalışmaları ve bu projelerle birlikte geliştirdiği “insan” odaklı akıllı şehir yapılanması ile gelecek nesillere örnek bir belediye.

Okumaya Devam Et

KÖŞE YAZARLARI

Yapılanlar kadar yapılmayanlardan da sorumluyuz

Elimizde 72 Milyon Euro bütçe olup,yapılmayan bir takım afet hazırlıkları hakkında hem kamuyu hemde vatandaşlarımızı bilgilendirmek isterim…

Biz bilindiği üzere birinci derecede deprem riski taşıyan kırılgan bir afet ülkesiyiz. Aynı zamanda iklim değişikliği sebepli kuraklık riski taşıyan da bir ülkeyiz. Bu manada ciddi depremler yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Yıllar öncesinden kuraklık başladı, 10 yıl öncesinden Marmara Bölgesi kadar bir alan ekilemez hale gelip yeraltı suları dahil göller, dereler ve barajlar kurumaya başladı.

Nitekim önümüzde yaşanılacak büyük depremlerden tutun da ani yağışlardan kaynaklı seller ve su baskınları,kuraklık kaynaklı gıda kıtlıkları,toprak kaymalarından kaynaklı heyelanlar, oluşan fırtına ve hortumlardan kaynaklı can ve mal kayıpları, ayrıca yine çıkan iklimsel orman yangınlarından kaynaklı doğacak tüm zararlar birer afet statüsü taşımaktadır. Sonuçta meydana gelecek bu olumsuz durumlar için can ve mal kayıplarını en aza indirecek tedbirler almak hem genel hemde yerel yönetimler için son derece önemlidir. Burada genel yönetim konumunda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise bütçesinin tamamını atık su kanalları ile arıtma tesisleri,geri dönüşüm ile bertaraf etme,park ve bahçe düzenlemeleri ile kentsel dönüşüm gibi daha alt yapı ve yüzeysel projelere yönelik kullanmaktadır. Dolayısıyla top döner dolaşır yine yerel yönetimlere gelir. İşte burada yönetimlerin kendi bütçeleri yetmese dahi, geri ödemesiz dış finans kaynakları mutlaka vardır. Tüm il ve ilçe belediyeleri ile valilikler ve kaymakamlıklar buradaki bütçelerden başvuru yaparak faydalanabilirler.

Afet risklerini minimuma indirme veya riskleri ortadan kaldırmaya yönelik projeler küçük bir otel projesinden çok daha basittir aslında. Örneğin gittiğim her şehirde gördüğüm yüksek toprak zeminlere inşa edilen siteler ile çok katlı binalar hem deprem riski hemde toprak kayması riski taşır fakat yarısından çoğunda istinat duvarları bulunmaz. 1999 depreminde başta Gölcük olmak üzere sahil şeridindeki binaların denizin içine kayarak girmesi, Avcılar’daki binaların domino etkisiyle birbirlerinin üzerine kayarak devrilmesi, Erzincan, Van ve Afyon’da metrelerce yüksek araziden ana yola çıkıp araçları altına alan binalar bizim yönetimlerimizin bu konudaki bilinçsizliğinden kaynaklıdır. Çünkü fay hattı bölgesinde olmalarına rağmen zemini sabit tutmaya yönelik herhangi bir tedbir çalışmasında bulunmamışlardır. Nitekim buralara imar izni verenler de bir o kadar suçludur.

Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün belirlediği orman yangını, sel ve kuraklık haritalarına göre dere ve baraj bölgelerine kapaklı tahliye kanalları açtırmak, onlarca ülkede kullanılan tuzlu suyu tatlı suya dönüştüren filternox tarzı arıtma sistemleri ile tarım arazilerinin su ihtiyaçlarını akarsu veya yeraltı sularına gerek duymadan karşılamak, orman yangınlarına erken müdahale amaçlı ısı ve dumana karşı duyarlı sensörlerin itfaiye ve orman müdürlüğü merkezli sistemlerini kurmak, tam donanımlı havadan söndürme araçlarının alımlarını yapmak gibi faaliyetler de yine risk azaltıcı projeler arasındadır.

Meyve sebze üretimine yönelik en çok basit sera uygulaması Antalya’da bulunur. Fakat ülkemizin en çok fırtına ve hortum meydana gelen şehri de yine burasıdır. Nitekim gıda üretimini korumak amaçlı çelik konstrüksiyon ve bariyer sistemlerine geçilmemesi de yine bir afet riskidir. Her yıl düzenli yaşanır lakin akıllanmayız!

Şimdi konunun özetine gelirsek; unutmayın ki insanlar sadece yaptıklarından değil yapmadıklarından da sorumludurlar. Aynı kaide tüm şehirlerdeki yönetimler için de geçerlidir !.

Bugün Tokyo’da kullanılan on binlerce insanın hayatını kurtaracak öneme sahip deprem erken uyarı alt yapı sistemlerinin İstanbul için kuruluş maliyeti sadece 7 milyon lira. Kastamonu’daki selleri ortadan kaldıracak desarj hatlarının kurulması 3 milyon lira, Manavgat, Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarını daha oluşmadan müdahale etmemizi sağlayan sensör sistemlerinin toplam maliyeti 4 milyon lira tutmuyor. Yani paramız yok bile deseniz burada hazırda bekleyen 72 Milyon Euro’luk bütçe var. Yarın yaşanılacak bir felakette neden yapmadığınızı sorsak eminim ki her zaman ki gibi yine ‘’bilmiyorduk’’ diyeceksiniz. Peki kullanabileceğiniz böyle bir paranın var olduğunu siz bilmeyeceksiniz de yanan köylerde tarhana kurutan teyzeler mi bilecek? Hayvanları yanan çobanlar mı bilecek?…

Şu insanlar böyle dosyalardan haberdar olmadıklarından dolayı hiçbir şey bilmiyorlar, bilmediklerinden dolayı da size maddi manevi tazminat davası açmıyorlar. Çünkü imkanınız olduğu halde risk tedbirlerini almamak görevi kötüye kullanmaktır. İnsanların başına doğal felaketlerden kaynaklı can ve mal kayıpları meydana geldiğinde, yakınları ve mal sahipleri çözümü olduğu halde yapılmayan tedbirlerin hesabını sorabilirler,tazminat davası açabilirler. Mahkemede bütçemiz yok dediğinizde de bu dosyayı hakimin önüne koyuverirler,savunmanız orada biter !…

Unutmayın yaptıklarınızdan değil, asıl yapmadıklarınızdan sorumlusunuzdur!..

Okumaya Devam Et