Bizi takip edin

KÖŞE YAZARLARI

Ne Emniyet, ne Askeriye… Hazırlık ‘Mali Darbe’

Yayın Tarihi:

on

Son günlerde en çok konuşulan konu; “İkinci darbe” hazırlığı… İhanet şebekesi Terör Örgütü FETÖ bu defa neye ve nasıl teşebbüs edecek?

Acaba ikinci darbe girişimi Emniyetin içindeki gizli FETÖ’cülerden mi yoksa TSK’daki Kripto’lardan mı gelecek…?Konuyla ilgili hemen herkesin, hatta tüm ülkenin konuştuğu bu ve benzeri senaryoları hepimiz duyuyoruz. Bu noktada ben dikkatleri Maliye, Ekonomi ve Hukuk zemininde ele alıp, asıl tehlikeye dikkat çekmek istiyorum.

Yanılmayalım, aldanmayalım. FETÖ’nün algı operatörlerinin yankesici misali“cambaza bak cambaza” tarzından yanıltıcı tavrına sakın ha sakın kanmayıp uyanık olalım. Çünkü; Üst Aklın FETÖ üzerinden yapmayı düşündüğü ve isteyeceği yeni rota ekonomik parametreler ve kamu maliyesi’dir ve darbe girişimi de olursa buradan olacaktır.

Türk ekonomisi istikrarlı diyen Moody’s’in bir hafta sonra  düşen notu, IMF’in büyüme rakamlarını aşağı çekmesi, uluslararası finans çevrelerinin ülkemizin yatırım için eski cazibesini kaybettiğine dair değerlendirmeleri bu muhtemel saldırının dış parametreleridir.

İçerde ise; CHP’nin ekonomiye dair negatif ve provakatif söylemleri, FETÖ’nün algı operasyonlarının enstrümanları olan  basın yayın kuruluşları ve ona çanak tutan kripto elemanların Türkiye düşmanı değerlendirme kuruluşlarının dilini benimsemeleri,  vatan melali olmayan “Anti Erdoğanist”lerin kamu maliyesine dair art niyetli söylem ve eylemleri“Yeni Nesil Terör Örgütü” FETÖ’nün muhtemel darbe girişimi yönünün işaretleridir.

Yargı, Emniyet ve TSK’da 17-25 Aralık sonrası süreçte başlayan temizlik, 15 Temmuz sonrası epeyce mesafe aldı. Son yapılan operasyonlarla bu kurumların darbe pratiği kısa vadede dağıtıldı. Bu bağlamda artık bu müesseseler menşeli bir darbe beklemek kanımca biraz safdillik olup, FETÖ’nün şeytani algısını idrak edememek olur.

Ama şunu asla unutmamak lazım ki; 15 Temmuz darbe girişiminin yapamadığı tahribat, toplumsal kaos ve karışıklığı ekonomideki bozulma sonuç verebilir. Ekonomik noktada ortaya çıkacak kaygı, endişe ve kötüye gidiş algısı her şeyi alt üst edebilir.

Maliye bürokrasisinde henüz bir FETÖ temizlik ve tasfiyesi yapılmamıştır. Ülkemizin kamu-Özel tüm sektörleri üzerinde teftiş ve denetleme yetkisine sahip bu bakanlıktaki FETÖ’cülerin halen varlığını sürdürmesi işaret ettiğimiz“mali darbe” için işaret fişeğidir.

Maliye’de 15 Temmuz sonrası kısa bir açığa alma ve ihraç haricinde yapılan hiçbir şey yoktur. Maliye bürokrasisinin  temel dinamiği ve etkin personel transferinin kaynağı olan Vergi Denetleme Başkanlığı bünyesindeki müfettişlerin yarısı FETÖ’nün müntesibi, ekonomik tetikçisi ve mali askerleridir. Bu kurumda hala gereken temizlik, gözaltı ve muhakeme yapılmamış; hatta 15 Temmuz’un kuyruk acısıyla kinlenmiş haldeki risk temerküzü artan bir hal almıştır.

VDK’da yapılmadığı gibi bu bakanlığın diğer birimlerinde; Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, MASAK, DMO, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Muhasebat, Özelleştirme İdaresi, Hazine avukatları, İllerde Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar bünyesinde yönetici veya çalışan konumundaki FETÖ’cüler hala çalışmaya devam etmektedirler. FETÖ’cü unsurların devam eden bu varlığı, kamu maliyesi ve ekonomik istikrar için bugünlerde ve yakın gelecekte  en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır.

Bu nedenle de, en kahpe, kalleş ve hain saldırının bu kulvardan gelmesi muhtemeldir. Maliye ve Ekonomi alanında önlem alınması ve bir “Mali Darbe”olasılığını ortadan kaldırılması muacceliyet arz etmektedir.

Bu bağlamda yapılması gerekenlere gelince;

Maliye bakanlığı, ilgili kurumları ve ilintili bakanlıklarda ivedilikle çalışmalar yapılması gereklidir.

Maliye Bakanının bütçe açığına dair yaptığı bizce hata olan açıklaması, muhalif ve art niyetlilerin ekonomik istikrarı bozmaya dair çalışmalarına maalesef koz vermiştir. Bu ve benzeri açıklamalarla zaten istim üstünde  ilerleyen ekonomiye halel getirilmemesi için üst düzey ekonomi yöneticilerinin oto-disiplin tavrıyla hareket etmeleri şarttır.

Maliye Bakanlığında FETÖ temizliğinin acilen hızlandırılması ve  muhtemel“Mali Darbe” tehlike riskinin  ortadan kaldırması gerekmektedir. Buradan hareketle; başta Maliye bakanlığı üst düzey bürokratları dahil; bu bakanlıktaki teftiş ve teftiş kökenli tüm bürokratlar elden ve gözden geçirilmeli, Terör örgütü üyeleri ve tetikçileri hızla ihraç edilerek mahkemelere çıkartılmalıdır.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın iyi niyetine ve çalışkanlığına rağmen bakanlık bünyesinden gelen ve bakanlık bürokrasisiyle geçmişe dayalı köken aidiyetinin  bulunması bu mücadelenin hızlandırılması, yapılması ve sürdürülmesi konusunda en büyük sıkıntısıdır. Ama bundan sonra bu tür geçmişe dayalı meslek taassubu refleksini bir kenara atarak, cansiperane  hareketle, yeni bir gayret ve azimle, yeni bir mücadeleye gireceğine inanıyorum. Maliye bürokrasi kökenli olmasının dezavantaj olgusunu  avantaja dönüştürüp; yıllardan beri tanıdığı alt kadrolarını temizleme konusunda önümüzdeki günlerde ciddi adımlarını göreceğimizi düşünüyorum. Bu sayede FETÖ’nün “mali darbe” hazırlıklarının akim kalmasına çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

2016 sonlarında finansal piyasalar ve firmalar “denetim kıskacına”alınmamalıdır. Hele de; FETÖ’den arındırılmamış bir Maliye Teftiş elemanlarıyla yapılacak rutin denetimler bile piyasaların karışmasına, tedirginliğe ve “Mali Darbe” sürecinin başlamasına sebebiyet verebilir.

Maliye mevzuatınca süregelen periyodik denetimlerin bile bu seneye mahsus olmak üzere ertelenmesi ve bu yıla dair denetsel verilerin ertesi yılda incelenip değerlendirilmesi yerinde bir karar olacaktır.

Bankalar acilen uyarılmalı ve ikaz edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bir süre önce yaptığı uyarılara rağmen  yanlış hatta art niyetli iş ve işlemlerine devam etmektedirler. Geçtiğimiz kritik süreçte devlete yardım etmek yerine; kredilerin geri çağrılması, yeni krediler konusunda isteksiz ve olumsuz davranmaları yukarıda işaret ettiğimiz “Mali Darbe”ye çanak tutar şekildedir. Bu yüzden devletin denetim yetkisi çerçevesinde ilgili birimlerden müfettişler görevlendirilerek bankaların dikkatinin çekilmesi, aksi takdirde kanuni yetkiler ve mer’i mevzuat muvacehesinde, kapatma da dahil, en ağır cezaların uygulanacağını hatırlatması mutlak gerekliliktir.

Vakit geçirilmeden devletin piyasaya para sürmesi gerekmektedir. Böylelikle, ortaya çıkacak likidite rahatlığı ekonomi psikolojisine katkı sağlayacak olup; bu konuda gerekeni yapmayan kurum, firma ve bankalara uyarı ve tokat niteliğinde olacak, sektörlerin manipülatif “mali kaygı ve panik tuzağı”na  düşmesini engelleyecektir. Bu bağlamda peyderpey ve sonuçları gözlenerek 40-50 milyar dolar civarı bir miktarın piyasaya  sürülmesi, durgunluğun önlenmesi, finansal istikrar endişesinin giderilmesi ve para piyasalarının rahatlaması açısından çok önemli ve acilen gerekli bir ekonomik enstrümandır.

FETÖ ile mücadele ve bakanlıkların rutin iş ve işlemlerinin hızlı, sağlıklı ve güçlü şekilde yürütüldüğünün takibi amacıyla rutin bürokratik kademeler haricinde, cumhurbaşkanlığının uhdesinde bir nevi “duble-check” niteliğinde takip ve kontrol sistematiğinin kurulması yerinde olacaktır. Her bakanlık ve kurumda doğru, isabetli ve “milli şuuru” önceleyen bürokratik değişikliklerle bu uygulamanın başlatılması yönetsel pratiği ve zindeliği sağlayacaktır. Bu sayede, hiç kimse rehavete, suistimale ve herhangi bir odağın ağına düşmeyecek; herkes yaptığı kötülük ve ihanetin yanına kar kalmayacağını bilecek, ona göre işini sürdürecek, yetkisini kullanacaktır.

Uluslararası hukuk ve Finans çevrelerinde mali ve hukuki diplomasi atağı başlatılmalıdır. FETÖ’cülerin dezenformasyon ve manipülasyonuna fırsat vermeyecek şekilde Türk ekonomisini yabancılara, finansal kuruluşlara ve yatırımcılara en doğru şekilde anlatmak gereklidir.

Ekonomimizin sarsıntılardan etkilenmeyecek güçte olduğunu, ülkemizin halen yatırım yapılabilirliğini hızlı ve yoğun şekilde anlatmamız gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke için çıktığı seferberlik yolunda, Devletimizin bütün birimleri onunla aynı şevk ve ruhla hareket etmek zorundadır. AK Parti’nin tüm oyları Recep Tayyip Erdoğan oyudur. Bu nedenle FETÖ ile mücadelede tüm devlet birimleri de Sayın Cumhurbaşkanımız ayarında bu mücadelenin içinde olmak zorundadır. Bunu göremediğimiz ve gerekli tehlikeyi görmekte gaflete ve rehavete düşen herkesi uyarmakta bizim görevimizdir. Amacım kimseyi kötülemek yada küçük düşürmek değil ancak daha öncede yaptığım gibi geç olmadan uyarmaktır.

Bir sonraki Bir Portrede buluşmak ümidi ile Allah’a emanet olun sevgili okurlarım.

Yorum Bırak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KÖŞE YAZARLARI

Ukrayna Krizi’nin “Gıda Güvenliğine” Etkisi

Yayın Tarihi:

on

Enerji, Su ve Tahıl stratejik kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. Ülkeler arasında eşit miktarda dağılmadıkları için bu kaynaklar üzerinde egemenlik mücadelesi devam etmektedir. Yakın dönemde yaşadığımız pandemi sürecinin etkisi ile özellikle gıda konusu milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. İnsanlar için gıdanın iki temel bileşeni vardır. Bitkiler ve hayvanlar. Hayvanların yaşamları bitkilere bağlı olduğu için bitkiler insan beslenmesinin temelini oluşturur. Bitkiler de besin ve suya ihtiyaç duyar. Dünyada bitkisel üretimin en önemli kısmını ise hububatlar oluşturur. Hububat besin olarak üç temel elemente ihtiyaç duyar. Bunlar; azot, fosfor ve potasyumdur. Bitkisel üretimde gıda arzı güvenliğini sağlayabilmek için bitkisel üretimde verimi ve kaliteyi yakalamak gerekir. Verim ve kalitenin yolu ise bitkiler ihtiyaç duyduğu besinlerin dış müdahale ile bitkilere verilmesi ile olur. Diğer bir ifadeyle bitkisel üretimde verim için gübreye ihtiyaç duyulur. Fosfor, bitkilerin çimlenmesi ve üremesi için, azot bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için, potasyum ise bitkilerin kalitesi için gereklidir. Gübre olmazsa ne olur? Diğer değişkenler sabitken Bitkisel üretimde verim en az yüzde 50/60 kadar düşebilir. Peki gübreler nelerden yapılır hammaddeleri nelerdir? Fosforlu gübreler fosfat kayacı hammaddesinden ve ağırlıklı hammadde de kuzey Afrika’dadır (özellikle Fas). Azotlu gübreler doğalgazdan ve ağırlıklı hammadde Rusya ile Kazakistan ve Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetleri’nde. Potasyumlu gübreler ise potas tuzundan yapılır hammadde ise Avrupa’dadır. 

Bitki gelişiminin ve büyümesinin en önemli elementi azottur. Amonyak veya üre formundaki gübreler ile bitkinin azot ihtiyacı karşılanır. Temelde 3 çeşit azotlu gübre vardır. Üre, amonyum nitrat (AN) ve kalsiyum amonyum nitrat (CAN). Üre fiyatlarının dünyadaki hali ortadadır, son bir yılda dolar bazında yaklaşık 3.5 kat artmıştır. Sebebi amonyak ve doğalgaz fiyat artışlarıdır. Üre yaklaşık yüzde 46 oranında azot barındırmaktadır. Nitrata dönüşmesi gerekir. Bu sürede göz önüne alındığında diğer azotlu gübrelere göre ÜRE uygulamasının daha önce yapılması gerekmektedir. ÜRE toprağa atıldığı zaman, toprakta bulunan üre bakterileri tarafından parçalanarak form değiştirir ve yarayışlı hale geçer. Bu dönüşüm sırasında, üst gübresi olarak kullanılan ÜRE’nin toprak yüzeyinde kalması halinde kısa sürede %30’a varan gaz halinde azot kayıpları yaşanabilmektedir. Özellikle bu durum kireçli ve kumlu toraklarda daha yüksek gözlenmektedir. Ayrıca hava sıcaklığının yüksek olması da azot kaybını arttırmaktadır.

CAN gübresi bünyesinde %13 amonyum ve %13 nitrat azotu olmak üzere toplam %26 azot bulundurur. Nötr karakterli bir gübre olan CAN her türlü toprakta kullanılabilmekte olup, toprak pH’sini değiştirmez. Sarı veya gri renkte, pril veya granül yapıda olabilmektedir. CAN gübresi içerdiği nitrat azotu sayesinde bitkiye direkt etki ederken, amonyum azotu sayesinde de gelişim süresi boyunca ihtiyaç duyulan azot kontrollü bir şekilde temin edilmiş olunur. Fakat CAN kullanımında yağış miktarı yeterli olmalı veya sulama imkânı bulunmalıdır. Çünkü dolgu maddesi olarak kireç kullanılmakta olup, kireç suda yavaş ve uzun sürede çözünebilmektedir. Ayrıca zamanla toprağın da PH derecesini yükseltmektedir. Bu nedenle kurak bölgelerde Amonyum Nitrat kullanımı tercih edilmelidir.
Amonyum Nitrat gübresi bünyesinde %16,5 amonyum ve %16,5 nitrat azotu olmak üzere toplam %33 azot bulunduran bir gübre çeşididir. Bu özelliği ve toprakta hızlı çözünen bir gübre olması sebebiyle hem hızlı etki eder hem de etki süresi diğer azotlu gübrelere oranla daha uzun sürer.
AN uygulaması sonrasında toprakta herhangi bir pH değişimi gözlenmez. İçeriğindeki nitrat azotunun kolay yıkanması sebebiyle yağış miktarı yüksek olan bölgelerde kullanımı çok fazla tavsiye edilmez. AN gübresi kurak bölgeler içinde büyük önem arz etmektedir. Türkiye koşullarında özellikle İç Anadolu gibi yağış oranı az olan bölgelerde %26 CAN gübresi yerine kullanımı tercih edilmelidir, zira Amonyum Nitrat gübresi toprağın kendi nemi ile eriyebilmektedir. Türkiye’de hububat üretiminin önemli bir kısmının kurak bölgelerde yapıldığı dikkate alındığında AN gübresinin önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Peki Türkiye’de bitkisel üretimde AN gübresi ne kadar kullanılmaktadır? Cevap : 0 kg. Yani Türkiye’de 2018 yılından beri AN kullanımı bitkisel üretimde yasaklanmıştır.  Yasaklamasının sebebi ise terör örgütlerinin eline geçmemesi ve neticede el yapımı bomba imalatında kullanılmasını önlemek içindir. Burada Türkiye güvenlik ve gıda arzındaki verim arasında secim yapmış ve haliyle güvenlik tercih edilerek AN’nın kullanımı tarımda yasaklanmıştır. Bunun neticesinde azotlu gübre olarak Türkiye’de Üre ve CAN kullanılmaktadır. Yukarıda Üre ve CAN gübresi kullanımının şartlarına ve sakıncalarına temel olarak değindik. Hububat üretimin önemli bir bölümünün kuru şartlarda yapıldığı dikkate alındığında AN gübresinin avantajları ortaya çıkmaktadır. Peki Üre gübresi ile AN arasında fiyat olarak nasıl bir ilişki vardır. AN gübresi üreye göre yaklaşık yüzde 60 daha ucuzdur. Üredeki yüzde 30 buharlaşma da dikkate alındığında bu yüzde 40’lara kadar düşmektedir. Gerek verim ve gerekse maliyet avantajı dikkate alındığında Türkiye şartlarında gıda arzı güvenliği için AN’ın önemi ortaya çıkmaktadır. Peki AN dünyada yasak mı? Cevabı hayır. 

Azotlu gübrenin ana hammaddesinin doğalgaz olduğu düşünüldüğünde karşımıza Rusya çıkmaktadır. Rusya dünya buğday ihracatının bir numaralı ülkesidir. Doğalgaz ihracatında da ilk sıralardadır. Gıda arzı güvenliği için gerekli olan girdilerden azotlu gübrenin hammaddesinin de ev sahibidir. 

Muhtemel bir Ukrayna krizinde dünya gübre ve hububat fiyatları ne olacaktır? Büyük ihtimal artacaktır. Bu fiyat artışlarından hem enerji hem üst gübresi ve hem de hububat olarak kim avantajlı çıkacaktır? Tabii ki Rusya. Rusya şu an neredeyse tek başına dünya arz güvenliğini ve gıda tedarikini bozabilecek potansiyele ve mekanizmalara sahiptir. Küresel ısınma ayrıca Rusya’ya yaradı denilebilir. Kuzey kesimlerindeki donmuş alanlar ve bitkisel üretime konu olmayan alanlar tarıma uygun hale gelmektedir.

Peki Türkiye ne yapmalı? Tarımsal girdi fiyatları Türkiye’de zirve yapmış durumda. Kışlık hububat ekimleri gerçekleşti. Yüksek fiyatlardan dolayı taban gübresi ya az atıldı ya da atılamadı. Bahar üst gübreleme gerekiyor. Yani azotlu gübrelere ihtiyaç var. Temel üst gübresi üre. Fakat üre fiyatları da ortada. Maliyet ve kurak koşullardaki avantajı nedeniyle AN kullanılmalı. Fakat güvenlik nedeniyle AN kullanımı da yasak. Dünya fiyatları, çevre ve nitrat kirliliği, gıda güvenliği, savaş, terör, iklim değişikliği, kuraklık açmazlarına rağmen amonyum nitrat ihtiyacı artıyor ve Türkiye’yi 2022’de zor günler bekliyor. 

Hakan ARIDEMİR 

Okumaya Devam Et

KÖŞE YAZARLARI

Biz Çin’in cemaziyelevvelini de biliriz

Yayın Tarihi:

on

Yazan:

Tarihin en eski ve en uzun komşuluk ilişkisi olan iki milleti Türkler ve Çinlilerdir. Bu durum Türkleri, dünya üzerinde Çinlileri en iyi tanıyan millet haline getirmiştir.

Bu tanıma o denli kıymet-i harbiyeye sahip olmuştur ki ecdad, unutulmasın diye taşa kazımış ve “Çin’in tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti öldün, Türk milleti öleceksin” diyerek asırlar geçse de unutulmaması gereken bir nasihat bırakmıştır.

Çin’in şeciye ve karakteri asırlar geçmesine rağmen hiçbir değişiklik göstermemesine karşılık anlaşılan, tarihten ibret alanlar kadar almayanlar günümüzde de bulunmakta. Geçmişle günümüzü mukayese edebilmek adına bugünkü yazımıza Çinlilerin tarihi geçmişini değerlendirmeyi konu aldık.

Milattan önce başlamak üzere Çin’e komşu bölgelerde kurulan Türk devletleri ile Çin yönetimlerinin ilişkileri genel hatlarıyla şu şekilde süregelmiştir; Türklerin güçlü siyasi idareler kurdukları dönemlerde Çinlilerin tavırları ile zayıfladıkları ya da Çinlilerin kuvvetli oldukları dönemlerdeki tavırları birbirine tamamen zıt bir görüntü ortaya koymuştur. Çinliler kendilerini güçlü hissettiklerinde hiç zaman kaybetmeden zayıf anlarında yapmış oldukları anlaşmaları bozar, bırakın Türkleri, kendi halkının asayiş ve rahatını dahi hiçe sayarak Türk yurtlarına saldırırlardı.

Çinliler, istisnasız, güçlü olduklarına inandıkları dönemlerde Türk yurtlarına saldırılar düzenlemek, katliamlar yapmak veya şehirleri talan etmek bir yana mağlup ve günahsız halkı öldürmekten de bir nevi zevk alırlardı. Çinliler galip geldiği savaşlarlardan sonra ise ölümden kurtulabilen Türkleri yaşadıkları topraklarından kopartıp Çin’in en ucra yerlerine veya çöllere sürer, bunu da bir maharet gibi görür, biçare halkın açıktan yok olması veya Çinlileştirilmesi için sistemli politikalar güderlerdi.

Belki de dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bu türden vahşilik ve zalimlikler Qing hanedanlığının şövenist, muatassıp ve intikamcı tarihçileri tarafından kaleme alınan eserlerinde övünülerek anlatılıp, mutlu olurlardı.

Bu cümlelerden Çinlilerin katliam ve ülkeleri tahribatına sadece Türklerin muhatap olduğunu da düşünmemelisiniz çünkü Çinliler kendileri dışında her millete (Moğollar, Tibetliler … gibi) bu türden gayr-i insani muamelelerde bulunmayı onlara yapılmış birer iyilik olarak tasavvur ederdi. Aslında günümüzde Doğu Türkistan halkına Çin Komünist Partisi eliyle yaşatılanları da bu gözle değerlendirmek yerinde olacaktır.

Geçmişte Doğu Türkistan’ın Kumul, Barköl, Kocu ve Lolan bölgelerinde Çin askerlerinin birçok defa katliam ve tahribat yaptıkları tarih kitaplarında yazmaktadır. Zikredilen bölgelerden Lolan’da bulunan 20 kadar şehir, Çin katliam ve tahribatı neticesinde tamamen veya kısmen çöl haline gelmiştir. Mesela 1757 yılında Çinliler bütün Beşbalık ve İli bölgesi ahalisini katledip, kalanları Çin’e sürgün etmiştir. Bu talan ve katliam neticesinde zikredilen bölgeler bir kaç yıl insansız halde kalmış, akabinde bu bölgelere Altışehir ve Turfan’dan Tarançı denilen çiftçi muhacirler yerleştirilmiştir. Çinli tarihçiler ise bu faciayı gururla eserlerine konu etmiştir. Bu konularda teferruatlı bilgi için Mehmet Emin Buğra Beyin 1940 yılında Kabil’de hazırladığı “Şarki Türkistan Tarihi” adlı eserine bakılabilir. 

Çinliler kuvvetsiz veya Türkler kuvvetli olduğu dönemlerde ise Çin imparatorları Türklere tevazu göstermede sınır tanımaz, Türk hakanları hatta küçük hanlarına bile ile kızları yanında ipekli kumaşlar başta olmak üzere hediyeler gönderip, binbir türlü alavere-dalavere ile Türk idarecilerini kendilerine dost yapıp, Çin’e sefere çıkmalarını önlerler, dahası hasımlarına karşı Türklerin civanmertliklerinden faydalanmayı ihmal etmezlerdi.

Lakin Çinlilerin bu türden ikiyüzlü siyasetlerinden maksatları barış ve asayişi korumak değil muhtemelen kendilerinden çok daha güçlü olan Türklerin arasına nifak tohumları ekmek ve Türk ülkelerinden istihabaret bilgileri toplamak öncelikli ve hiç vazgeçmedikleri birer seciye ve karakterleri haline dönüşmüştür. İlginç olan Çinlilerin bu hasletlerinin asırlar geçmesine rağmen değişmemiş olmasıdır.

Ogün için prenses ve ipek hediye gönderen Çinliler, bugün de benzer taktikleri uygulamaktadır. Ogün için Türklerin kuvvetini zayıflatmak ve devletlerini yıkıp yurtlarını istila etmek nasıl Çinlilerin emelleri idiyse bugün de borç diplamasisi, ekonomik ilişkiler, kültürel faaliyetler veya Konfiçyüs enstitüleri gibi kurumları üzerinden benzer taktikleri uygulamakta ve Türk yurtlarını birer birer kendisine bağlama azmini devam ettirmektedir.

Bu konular Kültigin abidesinde en sarih şekilde dile getirilmesine rağmen tarih Çinlilerin bu sinsi tuzaklarına çok defa düşüşdüğü vakalarla doludur. Çin, kuvvetli ya da zayıf anlarında, Türk kavimlerine daima can düşmanı nazarıyla bakmış, gerek harp gerekse sulh zamanlarında hiç bir insani mülahazada bulunmamıştır. Bu türden tarihi vakaları Çinli tarihçilerin eserlerinde de bulmak mümkündür.

Akif’in Safahat’ta dediği gibi; “Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? “Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

Ümidimiz tarih tekerrür etmemesidir.

Okumaya Devam Et

KÖŞE YAZARLARI

Akıllı şehir yolculuğu 17

Yayın Tarihi:

on

Kayseri

‘Kayseri Akıllı Şehircilik Çalıştayı’nı kamu yönetimi, akademisyenler, özel sektör ve şehir paydaşlarının katkı ve katılımlarıyla düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi;

Belediyenin akıllı şehircilikle alakalı projelerinin yer aldığı web sitesi smartcitykayseri ile bu şehre gönül vermiş, yenilikçi, üretken ve hizmet odaklı bütün şehir paydaşlarının fikirlerini özgürce sunmasına ve de bu fikir veya projelerini hem Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hem de diğer şehir paydaşlarıyla paylaşmasına imkân sağlayarak Akıllı Şehir yapılanmasında çalışmalar yapanlara/yapmak isteyenlere öncü ve akılcı çözümlerle dijital yol haritalarını nasıl çizeceklerini göstermektedir.

“Dijital Belediyecilik ve Akıllı Şehircilik Kapsamında Yapılan Çalışmalar”ına bir göz atarak yolculuğumuza devam edelim:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 13 ilçe belediyesi ve Erciyes Turizm Merkezi’ne 1 adet olmak üzere 14 adet izleme merkezi yapılacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bilgi merkezine anlık olarak aktarılarak hava kalite analizi için gereken bütün değerler elde edilecektir. Hava kalitesi seviyesini 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak ölçmek ve bu ölçümleri web sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır. Bu istasyonlar sayesinde yapılacak olan gerçek verilere dayalı analizler Kayserinin kentsel dönüşüm gibi şehir ve sanayi planlamasına katkıda bulunacaktır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi günümüz teknolojisini verimli şekilde kullanarak Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda her geçen gün yeni projelere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi “Akıllı Otopark” projesi pilot çalışmalarına başlamıştır.

Akıllı Otopark uygulaması kapsamında vatandaşlar bulundukları noktaya en yakın otoparkları tespit ederek, navigasyon uygulamasıyla otoparka rahatça ulaşabilecek.

Ayrıca otoparkların kapasite ve doluluk oranları da uygulama sayesinde rahatça öğrenilecektir. Otoparkların tamamında merkeze bağlanarak güvenli ve kesintisiz iletişim sağlanacak. Bu sayede kent merkezinde hizmet veren otoparklar daha kullanışlı hale gelecektir.

Otoparkların kaliteli, verimli çevreci, pratik bir şekilde kullanımı için akıllı sistemler ile zamandan, yakıttan kazanç sağlayarak karbon salınımını düşürmeyi hedefleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayan akıllı park yönetim sistemi uygulaması için kurulan pilot otopark alanında testleri yapılmıştır. Pilot otopark alanında yapılan testlerde sensörlerin sorunsuz çalıştığı, olumsuz hava şartlarından etkilenmediği ve otoparkın doluluk boşluk bilgisini doğru şekilde gönderdiği tespit edilmiştir.

Kayserinin aydınlatmasında enerji etkinliğini, sürdürülebilirliği ve işlem maliyetini düşürmek öncelik olarak belirlenmiş, şehrin canlılığını ve verimliliğini geliştirmeye odaklanılarak bu doğrultuda aydınlatma planı geliştirilmiş. Şehrin birçok yerinde akıllı aydınlatma pilot uygulamaları başlamış, armatürlerin tamamı led ampul yapılır ve tam akıllı aydınlatma sistemine geçilirse yaklaşık

% 50’lere yakın bir tasarruf sağlanmış olacaktır… Sadece enerji sarfiyatındaki tasarrufla kalınmayacak, karbondioksit salınımı da azaltılmış olacaktır.

Şehrin farklı noktalarında hareket eden yolcu otobüslerinin üzerine yerleştirilen hava kalitesi sensörleri sayesinde şehrin hava kalite haritası çıkarılacak. Bu sayede kısa sürede şehrin farklı noktalarının farklı zamanlarda hava kalitesinin ölçümü sağlanacak. Bu proje ile hem ekonomik hem zaman hem de sağlık açısından büyük kazanımlar elde edilecektir. Altyapı çalışmasına başlanan QR Ödeme Sistemi, ödemelerin dijitalleştiği günümüzde kolay, hızlı, pratik ve temassız ödeme sağlamak amacı ile yapılacaktır. Bu proje ile şehir paydaşları, kart taşımadan cep telefonu ile her yerde karekodu okutarak kolayca temassız ödeme yapabilecekler. Böylelikle Belediye ve İştirakleri, masrafsız, taşınabilir, her noktada çalışabilir bütünleşik bir ödeme altyapısı sahibi olacaktır. Örneğin müşteriler Belediye iştiraki restoranlarda hem sabit baskı karekodu hem de kasada adisyon üzerine basılmış karekodları cep telefonları ile okutarak ödemelerini yapabilecekler.

Belediyenin daha efektif yönetilebilmesi için yeni nesil teknolojiler kullanılarak kullanıcı dostu ara yüze sahip Yönetim Bilgi Sistemi kurum içerisinde kullanılmaya başlamıştır.

Yönetim Bilgi Sistemi ile kurum içerisinde e-imza kullanılmaya başlanarak, elektronik imza ile herhangi bir şekilde insanların bilgisayar üzerinde yaptığı işlemlerde evrakın çıktısının alınması ve üzerine ıslak imza atılarak daha sonra da ilgili birime götürülmesi gibi zaman kaybı ortadan kaldırılmıştır. Kağıt kullanımı azaltıldığı için çevreye katkı ve e-imza ile kurum içerinde hız, zaman ve güvenli bir ortam ve bu kapsamda Yönetim Bilgi Sistemi ile geriye yönelik evraklara çok kolay bir şekilde ulaşılması ve diğer kurumlar ile entegre çalışarak işlerin daha doğru, kolay ve hızlı ilerlemesi sağlamıştır

Okumaya Devam Et