Reklam
Reklam
Türkiye'de Enerji | Enerji sektörü bizden sorulur

Rus ve Türk işadamları Key2Kuwaıt’i tercih etti

Rus ve Türk işadamları Key2Kuwaıt’i tercih etti
Reklam

Kuveyt’te yatırım ve iş olanakları konusunda ciddi projeleri uygulamaya sokan Türk Şirketi Key2Kuwaıt’in Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Şengül Rusya ve Türkiye’den gelen heyetleri Kuveytli yöneticilerle buluşturdu.

Rus ve Türk işadamlarından oluşan heyet, Combined Group Yönetim Kurulu Üyesi, General Emad Ahmad Al Houiti ile görüştüler.

Karşılıklı iş ve yatırım olanaklarını araştırmak ve geliştirmek için gerçekleşen toplantıda enerji, inşaat ve gıda sektörleri masaya yatırıldı.

Yapılan toplantıların ardından heyet için özel bir akşam yemeği tertip edildi.

TÜRK VE RUS İŞ ADAMLARI KUVEYT’TE PROJELERE HAYRAN KALDI

Key2Kuwaıt’in Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Şengül, “Yıllardır Kuveyt’ten Türkiye’ye yatırım için projeleri uygulamaya koyan firmamız Türk Ekonomisinin de tanıtılmasına büyük önem vermiştir. Rus işadamları da Kuveyt’e yatırım yapmak ve ikili ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyleyerek Key2Kuwaıt Danışmanlık Firmamızı tercih ettiler. Burada projelere hayran kaldılar.” dedi.

KUVEYT YATIRIM İÇİN İNŞAAT ŞİRKETLERİNİ BEKLİYOR

Combined Group Yönetim Kurulu Üyesi ve General Emad Ahmad Al Houiti, “Kuveyt 2017 yılı içinde başlatacağı büyük inşaat ve altyapı projelerini belirledi. 10 milyar dolarlık yatırım bütçesine sahip projelere inşaat şirketlerini bekliyorlar. Kuveyt özellikle finans konusunda çok güçlü ve istikrarlıdır. Türkiye ile ticareti artırmak istiyoruz” diyerek konuştu.

KUVEYT EKONOMİSİ HAKKINDA BİLGİ:

Kuveyt ekonomisi petrole dayanmaktadır. GSYİH’nın yaklaşık % 50’sini petrol ve petrole dayalı sektörler oluşturmaktadır. GSYİH’nın yaklaşık % 4,8’ine tekabül eden imalat sanayinin önemli bir kısmı yine petrole dayalı rafineri ve petro kimya endüstrisinden oluşmaktadır. 2015 yılında petrol ihracatından elde edilen gelirin toplam ihracat içerisindeki payı %88,76 olup, bu oran 2016 yılının ilk çeyreğinde düşen petrol fiyatlarının etkisiyle %83,47’ye kadar gerilemiştir. Petrol gelirlerinin toplam kamu gelirleri içerisindeki payı ise %90,2’dir.

Önceki yıllarda, petrol fiyatlarında yaşanan artışlar, Kuveyt ekonomisini olumlu etkilemiş ve pek çok büyük proje uygulamaya konulmuştur.  önemli ölçüde likidite sağlamış, bu da ülkenin yeniden inşa ve yapılanma dönemine girmesine imkan vermiştir. Bu durum istihdamın son on yılın en yüksek rakamlarına ulaşmasına ve zaten yüksek olan tüketim harcamalarının artmasına da yol açmıştır. Özel sektör hem tüketim harcamalarındaki artıştan, hem de kamu alım ve ihalelerindeki artıştan büyük ölçüde fayda görmüştür.

Kuveyt Devleti bazı temel girdi fiyatlarına sübvansiyonlar uygulamaktadır. Su, elektrik, akaryakıt, et, un, ekmek, demir-çelik ve çimento gibi ürünlerin uygulanan sübvansiyonlar ile düşük fiyatlarla satılması, yurtiçi telefon görüşmelerinin ücretsiz sağlanması, bütçe giderlerini artırmakta ve sübvanse edilen ürünlerin tüketiminde gereksiz artışlara ve kaynak israfına neden olmaktadır.

Ekonomi Politikaları

Maliye politikaları devletin başlıca makroekonomik araçlarını oluşturmaktadır. Bütçe hesaplarında petrol fiyatındaki dalgalanmalara karşı korunmak amacıyla tahmini petrol fiyatları oldukça düşük tutulmaktadır.  2015 yılında petrol fiyatlarında meydana gelen düşüşler sonucunda, Kuveyt bütçesi son 15 yılda ilk defa bütçe açığı vermiştir. Bu durum kamu harcamalarındaki büyümenin düşmesine neden olması beklenmektedir.

2015/16 bütçesi 25 $/varil petrol fiyatına göre hazırlanmıştır. Bütçenin belirtilen petrol fiyatının gerçekleşmesi halinde 24 milyar $ açık vermesi öngörülmektedir.

Kuveyt, petrole bağımlılığını azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla “Kuwait 2035 Vision” adı altında bir eylem planı hazırlamıştır. Plan Kuveyt’in bölgesel rolünü artırmayı ve ülkeyi bir ticaret ve finans merkezine dönüştürerek yatırımcıları ve özel sektörün ilgisini artırmayı hedeflemektedir. İnsani gelişme ve demokratik sistemin güçlendirilmesi planın diğer ayaklarını oluşturmaktadır. 

Kuveyt ekonomiye yön vermesi için beşer yıllık dönemleri kapsayan planlar açıklamaktadır. En sonuncusu açıklanan 5 yıllık plan 2015/16-2019/20 dönemini kapsamakta olup, plan çerçevesinde toplam 34,15 milyar KD (115 milyar $) tutarında projelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu projeler arasında metro inşası, demiryolu sisteminin kurulması, çeşitli petrol projeleri ile daha önce de gündemde olan yeni rafineri projesi bulunmaktadır. Öte yandan plan ile özel sektörde çalışan Kuveytli sayısının 92 binden 137 bine çıkarılması ve özel sektörün ekonomi içindeki payının %26.4’ten 41,9’a yükseltilmesi öngörülmektedir.

Plan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gerçekten uzak olarak eleştirilmekle birlikte, ülkenin elindeki fonlar kullanılarak gerçekleşmesi mümkün olduğu savunulmaktadır.

Kuveyt KD’nin dolar cinsinden sabitlenmesi uygulamasına 2007 yılında son verilmiştir. Buna karşın, KD dolar karşısında istikrarlı bir seyir izlemeye devam etmektedir.

Kuveyt, bütçe gelirlerinin %10’nunu Future Generation Fund isimli yatırım fonuna aktarmaktadır.  Bu fondan daha önce kurulan “Genel Rezerv Fonu” ile birlikte her iki kaynak 1982 yılında kurulan Kuveyt Yatırım İdaresi (Kuwait Investment Authority-KIA) tarafından yönetilen yatırımlara aktarılmaktadır.

Kuveyt Yatırım İdaresi’nin kurumsal yatırım stratejisi açısından, yönetilen fonlar çeşitli ülkelerde uzun vadeli yatırımlarda değerlendirilmekte, bu noktada riskli yüksek getiriden ziyade, uzun vadeli istikrarlı getirilere önem verilmektedir. Bir ülkeye yatırım kararı alındığı takdirde, o ülkedeki yatırım uzun yıllar devam etmektedir.

Ekonomik Performans

Kuveyt ekonomisi 2015 yılında % 1,1, 2016 ylında ise %2.5 büyümüştür. Ülke GSYİH’sı 109,9 milyar dolar, kişi başı gelir satın alma gücüne göre 71,887 dolardır. 2017 yılı için büyüme beklentisi ise % 2,6’dır.

Ülkenin ekonomik performansı genel olarak petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile paralellik göstermektedir. Son yıllarda petrol gelirlerindeki azalma ve siyasi gerilimler nedeniyle kamu harcamaları sınırlandırılmıştır. Ancak ülke sahip olduğu sayesinde önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında görülebilecek düşüşlerin olumsuz etkisinin düşük olması beklenmektedir. 

2017/2019 yılllarından itibaren ülkede yatırımların artması, altyapı projeleri öncelikli olmak üzere inşaat sektörü projelerinin artması ve ülkenin ortalama % 4,1 oranında büyümesi amaçlanmaktadır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ